Klachtenprocedure

Treat your customer, as you want to be treated as a costumer

Skin and the City staat bekend om haar persoonlijke aandacht. Wij nemen de tijd voor onze klanten en vinden veiligheid en kwaliteit belangrijk. Ons streven is een tevreden en gelukkige klant. Dit betekent ook dat wij aangeven wanneer onze behandelingen niet toereikend genoeg zullen zijn. Wij geven eerlijke antwoorden, eerlijke adviezen en eerlijke behandelingen.

Helaas kan het ondanks onze inzet gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Wij nemen uw zorgen serieus en zullen samen om tafel gaan om tot een goede oplossing te komen. Hierbij is het belangrijk in ogenschouw te nemen dat wij een inspanningsverplichting hebben, geen resultaatverplichting. Dit is namelijk binnen ons vakgebied niet mogelijk. Mocht u niet tevreden zijn over een behandeling, maak dan altijd een controle afspraak tussen de 2-4 weken na de behandeling. Wij kunnen dan samen het resultaat beoordelen. Wij zullen uw klacht ook rapporteren om onze dienstverlening te verbeteren.

Wat moet u doen bij een klacht?

Stap 1: Samen in gesprek
Sometimes the greatest adventure is a simple conversation. U kunt er tegenop zien om uw klacht te bespreken, maar wij adviseren u om dit toch altijd te doen. Dit kan een 1 op 1 gesprek zijn, maar u kunt ook een email sturen naar info@skinandthecity.nl. Omschrijf u klacht zo precies mogelijk (welke behandeling, datum/ tijd, welke behandelaar). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Stap 2: Klachtencoördinator
Soms lukt het om een bepaalde reden niet om er samen met de betrokken behandelaar uit te komen. U kunt uw klacht dan indienen bij onze klachtencoördinator middels een klachtenformulier. De klachtencoördinator kan bemiddelen tussen behandelaar en cliënt en zoeken naar een passende oplossing. Het streven is om binnen 5 werkdagen op uw klacht te reageren. U kunt uw klacht inclusief het ingevulde klachtenformulier t.a.v de klachtencoördinator mailen naar info@skinandthecity.nl.

Stap 3: Klachtenfunctionaris
Komt u er ook met de klachtencoördinator niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van DOKh. Zij hebben een onafhankelijke klachtenfunctionaris die uw klacht zorgvuldig zal behandelen. Meer informatie over DOKh vindt u op: www.dokh.nl. U kunt hier ook de volledige klachtenregeling downloaden. DOKh draagt ook zorg voor de geschillenregeling.