Privacybeleid

De bescherming van uw privacy en een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens is voor Skin and the City van groot belang. Skin and the City houdt zich dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In deze privacy verklaring wordt u geïnformeerd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, welke gegevens eventueel worden verzameld tijdens gebruik van deze website en waarom.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten en betrekkingen van Skin and the City. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites. Door gebruik te maken van de website van Skin and the City geeft u aan akkoord te gaan met deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt
– Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
– Andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van behandelingen c.q. waartoe een medisch-wettelijke verplicht geldt deze vast te leggen (zoals uw BSN nummer).
– (Medische) dossiervoering met betrekking tot behandelingen.
– Uw betaalgeschiedenis. Eventuele andere persoonlijke notaties die relevant zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.
– Het ‘Informed Consent’ – de behandelovereenkomst
– Voor-en-na foto’s
– Alle contactmomenten

Verzamelen van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contact formulier en/of inschrijving voor de nieuwsbrief op de website, door het invullen van het medisch vragenformulier voorafgaande aan een afspraak of door gebruik te maken van een van de diensten door Skin and the City. De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor onderstaande doeleinden. Indien toestemming vereist is wordt u hierom gevraagd.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens:

Goede dienst-/zorgverlening
Voor goede besluitvorming en adviezen wat betreft uw behandeling zijn persoonlijke gegevens en volledige medische voorgeschiedenis nodig. Dit wordt bijgehouden in het Elektronisch Patienten Dossier net als de voortgang en resultaten in de vorm van notities, registraties en foto’s.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Een medisch dossier bijhouden wanneer u een behandeling ondergaat zoals beschreven onder punt ‘Goede dienst-/zorgverlening’ is wettelijk verplicht. Ook geldt de identificatieplicht waardoor bij elke afspraak wordt gevraagd om een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Als laatste wordt verwacht dat cliënten hun behandeling goed in overweging nemen en op de hoogte zijn van eventuele risico’s, om dit te registreren vragen wij u om het ‘Informed Consent’ formulier te ondertekenen voor elke behandeling

Nieuwsbrief en contactformulier
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt u aan de lijst met abonnees toegevoegd. Hierin wordt u geïnformeerd over vernieuwingen, aanbiedingen, producten en/of diensten. Onderaan de nieuwsbrief kunt u zich hier op elk gewenst moment ook weer voor afmelden. Wanneer u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail verstuurt, dan kan het zijn dat die berichten worden bewaard, echter niet gedeeld met derden. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Communicatie
Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of de met jou gemaakte afspraken,  of wanneer je daar zelf om hebt gevraagd of toestemming voor hebt gegeven

Financieel
Het afhandelen van facturen en betalingen.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Skin and the City hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn verplicht deze na te leven. Persoonsgegevens delen met derden Skin and the City heeft geen enkele intentie om deze informatie aan derden te verkopen en/of te verstrekken tenzij op uitdrukkelijk verzoek van uzelf. Voorbeelden hiervan zijn medische gegevens delen met uw huisarts, ziekenhuis, apotheek of anderszins. Verzoeken kunt u indienen bij info@skinandthecity.nl. Levensbedreigende situaties zijn hierbij een uitzondering.